Milieuverbintenis

  » Het bedrijf » Milieuverbintenis

Empreinte écologique

Milieuverbintenis

Semoulin Packaging strijdt elke dag om zijn milieu-afdruk te verkleinen. Met dat doel voor ogen pakt het bedrijf alle stappen in de fabricage van uw producten aan:

 


De grondstoffen:

Wij fabriceren verpakking waarvan de herkomst van het papier PEFC-gecertificeerd is. Deze certificering waarborgt dat onze bossen blijven bestaan door een duurzaam en verantwoordelijk beheer. Het bos is een heuse long van onze planeet die CO2 opneemt en het klimaat reguleert. Daarom moedigen wij dergelijke initiatieven die iedereen ten goede komen, altijd aan.

PEFC bois
 
PEFC bois


De energie:

De klimaatverandering behoort tot de grootste uitdagingen van de mensheid voor de komende jaren. Dus verbinden wij er ons toe om ons verbruik te verminderen om zo de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. De eerste doelstelling in dat opzicht is onze consumptie beheersen door een rationeel gebruik van onze energie.

Bovendien beschikt het bedrijf over 824 fotovoltaïsche panelen om in zijn eigen verbruik te voorzien, wat neerkomt op een onmiddellijke productie van +- 130 kWh, of een jaartotaal dat op 230 MWh geraamd wordt. Zo vermijden wij de uitstoot van +- 100 ton CO2 per jaar. * cijfers op basis van de Europese statistieken. Het gebruik van pellets voor onze ketel maakt ook mogelijk om ons verbruik van fossiele energie te verminderen, door de voorkeur te geven aan een brandstof die minder uitstoot en hernieuwbaar is.

 


Het fabricageproces:

-         Wij hanteren een beleid van vermindering en nuttige toepassing van  productie-afval. Het afvalwater dat voortvloeit uit het gebruik van waterinkten wordt behandeld door een intern zuiveringsstation (het water wordt hergebruikt in een gesloten circuit, om het verbruik zo laag mogelijk te houden). Ons papierafval wordt gerecycleerd en ons ander afval wordt energetisch gevaloriseerd door erkende bedrijven.

Goutte d'eau